Wat zijn spirituele talen?

Met spirituele talen bedoelen we de manier waarop een mens spiritualiteit ervaart, begrijpt en in de praktijk brengt. Geen mens is hetzelfde. Daarom heeft ieder mens een andere manier om God te zoeken en met Hem om te gaan, net zoals ieder op zijn eigen manier met zijn vrienden en familie omgaat. De makers hebben gekozen voor het woord .taal., omdat taal nooit op zichzelf staat. Het feit dat je een andere taal kunt spreken en lezen, betekent nog niet dat je iemand die deze taal spreekt helemaal kunt begrijpen. Er kunnen ook cultuurverschillen zijn waardoor je elkaar niet snapt. Een Fransman lét in het Frans. Hij communiceert, waardeert, haat en bemint in zijn taal. Om een Fransman echt te begrijpen, moet je dus zijn cultuur begrijpen.

Zo is het ook met de spirituele talen. Iemand voor wie de spirituele taal van de Traditie de moedertaal is, denkt anders en communiceert anders dan iemand die de taal van het Enthousiasme als moedertaal heeft. De makers van de Spiritualiteitwijzer hopen dat je door deze wijzer inzicht krijgt in jouw eigen spirituele ta(a)l(en). Omdat spiritualiteit alles te maken heeft met God, zal het leren kennen en begrijpen van je eigenheid hierin je helpen om Gods liefde te ontvangen en je naar Hem te uitten. Daarnaast zul je merken dat je mensen die een andere spirituele taal spreken, leert herkennen en begrijpen. Daardoor kun je met elkaar in contact komen, van elkaar leren en misschien ook samen God leren zoeken en liefhebben. De negen manieren om met God om te gaan zijn bedacht door de Amerikaanse schrijver Gary Thomas, die er het boek Spiritual Pathways over schreef. Het boek is in Nederland verkrijgbaar onder te titel JouwSpiritualiteit, geloven zoals je bent.

De beschrijvingen hieronder geven een eerste indruk van de betekenis van de verschillende talen. Voor een uitgebreidere beschrijving kun je terecht op www.jouwspiritualiteit.nl onder de kop .mijn spirituele taal. rechts bovenaan.

DE 9 SPIRITUELE TALEN

Spirituele taal van de Natuur . God zoeken in de buitenlucht
Het ware leven speelt zich voor jou buiten af. Als je de spirituele taal van de natuur spreekt en verstaat, haal je levenslessen niet uit boeken, maar uit het verhaal wat de natuur je vertelt. Met natuurschoon om je heen, ben je op je best en voel je dat je als mens echt tot je recht komt. Een dag niet buiten is een dag niet geleefd.

Spirituele taal van de Zintuigen . God zoeken in beleving en ervaring
De werkelijkheid zit niet in je hoofd, maar om je heen en hoe meer je die voelt, hoe beter je haar begrijpt. Je zintuigen zijn ontworpen om die werkelijkheid maximaal in je op te nemen. En waar het ene zintuig het soms laat afweten, compenseert de andere het gemis. Zorg voor je lichaam vind je belangrijk, het is immers het venster van de werkelijkheid. Je eet met aandacht en laat smaken tot je doordringen. Muziek hoor je niet, je luíert er naar en neemt het in je op. Een schilderij zie je niet, je belét het.

Spirituele taal van de Traditie . God zoeken in rituelen en symbolen
.If it.s not broken, don.t fix it. is jouw motto. Vaste vormen zijn voor jou belangrijk, want waarom zou je het wiel opnieuw gaan uitvinden? Vernieuwing brengt wanorde met zich mee en moet alleen als het strikt noodzakelijk is. Symbolen oefenen een grote aantrekkingskracht op je uit, omdat ze je meer zeggen dan alleen woorden. Door het beoefenen van oude rituelen en het vasthouden aan symbolen, voel je je verbonden met de generaties voor je die al eeuwenlang hetzelfde deden.

Spirituele taal van de Eenvoud . God zoeken in toewijding en ascese
Als de taal van de eenvoud jouw taal is, vind je luxe vooral ballast. Het wegdoen van afleiding helpt je om te zien waar het werkelijk om gaat. Jij kunt je helemaal afsluiten om je te richten op het doel dat je voor ogen hebt. In onze maatschappij willen we zoveel en daardoor doen we vaak niets. Op een plek zonder al die afleiding kun jij je beter richten op wat belangrijk is en sta je open voor antwoorden.

Spirituele taal van de Idealen . God zoeken in confrontatie en actie
Mensen die de spirituele taal van de idealen en actie spreken, hebben een zesde zintuig voor het herkennen van onrecht. Grote thema.s als armoede, discriminatie, milieuvervuiling zijn bij uitstek dingen waarmee deze mensen zich bezig houden. Het blijft niet bij onrecht signaleren. Ze gaat er ook mee aan de slag, want woorden zijn gewoon niet genoeg. Mensen die deze taal spreken zijn charismatisch, idealistisch en een tikkeltje ongenuanceerd, juist omdat ze hun principes zo vurig kunnen verkondigen en uitleven.

Spirituele taal van het Zorgen . God zoeken door anderen te helpen
Jouw uitgangspunt is de ander. Je vind het niet erg je eigen belangen opzij te zetten om ervoor te zorgen dat de ander tot zijn of haar recht komt. Dingen als gastvrijheid, een kaartje sturen, op ziekenbezoek en een luisterend oor zijn voor jou vanzelfsprekend. Je ziet altijd de mens achter de nood. En je leeft helemaal op als je iets voor de ander kunt betekenen.

Spirituele taal van het Enthousiasme . God zoeken in vreugde en spontaniteit
Enthousiast is een woord dat goed bij je past. Mensen vinden je spontaan. Als jij iets bijzonders hebt beleefd, wil je het aan iedereen vertellen en het kan niet vaak genoeg. Je bent gespitst op het ongewone en haalt er vaak een wijze les over het leven uit. .Dat kan geen toeval zijn., hoor je jezelf regelmatig zeggen. Mensen die deze spirituele taal beheersen zijn meestal extravert en kunnen anderen aansteken met hun enthousiasme.

Spirituele taal van de Verdieping . God zoeken door stilte en contemplatie
Contemplatie gaat over diepgang, verbondenheid en concentratie. Als je deze taal spreekt, dompel je je graag onder in het mysterie van God. Contemplatieve mensen zijn stille wateren met diepe gronden. Ze kunnen urenlang bezig zijn met maar é gedachte, om hem helemaal uit te pluizen en tot zich door te laten dringen. Ze voelen een diepe liefde voor God en daardoor ook voor anderen.

Spirituele taal van het Denken . God zoeken met kennis en verstand
Jij houdt ervan om je grijze cellen volop te benutten. Met je verstand ben je bezig de wereld om je heen te analyseren, verbanden te zien. En om dingen te begrijpen, moet je er vanaf een afstandje naar kijken. Dan zie je het grote plaatje. Mensen die deze taal spreken zijn twijfelaars, die dingen bevragen om er zeker van te zijn dat ze echt zo zijn. Ze hebben argumenten nodig om overtuigd te worden en als ze jou willen overtuigen, zullen ze zelf met een doortimmerd verhaal komen.

FAQ

Wat betekent mijn score?
Je score is een weergave van de mate waarin een bepaalde spirituele taal bij je past. Een score van 0 betekent dat je geen affiniteit hebt met de spirituele taal, een score van 100 betekent dat de taal goed past bij jouw beleving van spiritualiteit.Natuurlijk kunnen er meerdere talen bij je passen, al zullen er é of meer talen sterker aanwezig zijn. De Spiritualiteitwijzer is natuurlijk maar een instrument. De makers gaan er van uit dat elk mens een spiritueel wezen is en willen je helpen om te ontdekken hoe jij spiritualiteit beleeft.

Wat kan ik doen met de verkregen informatie uit de Spiritualiteitwijzer?
Spiritualiteit is in. Het is een vrij breed en vaag begrip waaronder je van alles kan verstaan. De makers van de Spiritualiteitwijzer zijn vooral thuis in de christelijke spiritualiteit en willen hun inzichten graag delen om je wegwijs te maken in de christelijke spiritualiteit. Dat begint met de uitslag van de Wijzer. Naast de uitslag zie je een bekende christen met dezelfde spirituele taal als die waarop jij het hoogste scoort. Bekijk het filmpje eens om te ontdekken wie die persoon is of was en of je iets herkent in zijn of haar spiritualiteit.
De Spiritualiteitwijzer is een onderdeel van www.jouwspiritualiteit.nl. Op die plek vind je verhalen van christenen die vertellen over hun spirituele leven, praktische adviezen om je spirituele leven vorm te geven en commentaar van wijze mensen. Elke taal in de spiritualiteitwijzer heeft een kleur meegekregen. Die kleuren kom je ook tegen op www.jouwspiritualiteit.nl. Ze helpen je om verhalen en adviezen over jouw taal te vinden. Maar, kijk ook eens bij andere talen, misschien herken je wel iets van mensen uit je omgeving.

Hoe kan een vragenlijst mijn spiritualiteit meten?
In de Spiritualiteitwijzer heb je moeten aangeven in hoeverre een stelling past bij jouw manier van leven. Hoe meer overtuigd je bent van de mate waarin iets bij je past, hoe duidelijker de uitkomst van de Spiritualiteitwijzer is. Eigenlijk helpt de Wijzer jou om zelf te ontdekken wat er bij je past.

Waarom is de Spiritualiteitwijzer ontwikkeld?
Nog nooit is er zoveel belangstelling geweest voor spiritualiteit. In haar tweeduizendjarig bestaan heeft het christendom miljoenen mensen gekend die op zoek waren naar manieren om hun spiritualiteit te beleven door geloof in God in de praktijk te brengen. De makers van de Spiritualiteitwijzer willen deze enorme schat van tradities, levenswijzen, rituelen en symbolen een klein beetje ontsluiten voor iedereen die op zoek is naar verdieping, echtheid en een leven met God.

Voor wie is de Spiritualiteitwijzer?
De Spiritualiteitwijzer is bedoeld voor iedereen die meer te weten wil komen over zijn eigen spiritualiteit en nieuwsgierig is naar de manieren waarop je de christelijke spiritualiteit kunt beleven op een manier die bij jou past.

Waar komen de negen spirituele talen vandaan?
Gary Thomas is een Amerikaanse christelijke schrijver die een boek schreef over de negen spirituele talen. Hij gaat er vanuit dat ieder mens van nature spiritueel is, maar dat er verschillende manieren zijn waarop je je als mens tot God richt. De ene mens ervaart God in de natuur, de ander door het lezen van boeken. Weer een ander uit zijn liefde voor God door anderen te helpen. De Spiritualiteitwijzer is gebaseerd op het boek van Gary Thomas. Dat boek is in Nederland verkrijgbaar onder de titel ‘Geloven zoals je bent’.